Vítejte na webu Čeština explicitně

O ČEM TO TU JE

Učitelé v anglo-americkém světě začali v posledních letech do svých tříd uvádět nové postupy založené na nejnovějších poznatcích kognitivních věd. K nám se tato praxe pod různými názvy –  explicitní výuka, responzivní výuka nebo formativní hodnocení – dostává především díky publikacím nakladatelství PublishED a blogu Pavla Bobka na webu Otevřena. Cílem stránky „Čeština explicitně“ je ukázat aplikaci klíčových východisek a postupů explicitní výuky na vyučování druhostupňové češtiny. Najdete tu sylaby a plány lekcí pokrývající učivo syntaxe a morfologie, metodiku čtenářských dílen a několik ukázek práce s literaturou.

Chci o této stránce vědět více!

VÝCHODISKA EXPLICITNÍ VÝUKY

  • Když učíme vědomosti, učíme kompetence
  • Vědomá práce s kognitivní záteží
  • Každé dítě non-stop na palubě

Explicitní výuka buduje dovednosti na znalostech. Vychází z předpokladu Daisy Christodoulové, že dovednosti fungují „na základě rozsáhlých souborů znalostí bezpečně uložených do paměti“. Cílem výuky tedy je zapsat klíčové znalosti do dlouhodobé paměti, ze které je budou moci děti rychle vyvolávat v potřebných situacích. Hodina je strukturovaná tak, aby děti maximální množství času aktivně zaměřovaly pozornost na probíranou látku. Díky tomu, že děti v hodinách přemýšlí nad klíčovými znalostmi, si tyto vědomosti zapisují do dlouhodobé paměti, protože děti si zapamatovávají to, na co myslí.

Každé dítě je do výuky aktivně zapojené a učitel má v každé chvíli přehled, jak každé dítě ve třídě danou látku v daný okamžik zvládá. Díky tomu může poskytnout efektivní zpětnou vazbu. Klíčem k zapojení všech žáků je to, že si během hodiny konstantně každé dítě zažívá úspěch. Děti mají pocit, že se během hodiny učí a že si látku dokáží osvojit. Učitel nepokračuje dále v látce, dokud každý žák nezvládne předchozí krok. 

Chci o explicitní výuce vědět více!

SYLABY A PLÁNY LEKCÍ

Hlavní náplní těchto stránek jsou kompletní přípravy plánů lekcí a sylabů. Stránky jsou živé, takže se postupně jednak rozšiřují a jednak mění podle zpětné vazby. Co ve složkách najdete:

  • Syntax – mapu učebního pokroku a kompletní plány lekcí, které vedou k jejímu naplnění
  • Morfologie – mapu učebního pokroku a kompletní plány lekcí, které vedou k jejímu naplnění
  • Čtenářské dílny – metodiku a několik ukázek potenciálních zadání
  • Literatura – ukázky několika lekcí z různých období dějin literatury

Chci se dostat k přípravám!

 


Z NAŠEHO BLOGU

Výkon versus učení
(Ovoce četby Davida Didaua)


Jako učitelé se snažíme pozorovat, jak se naši žáci učí. To, co však sledujeme, není učení, nýbrž výkon. A ten může skutečnému učení bránit.

Jak ve třídě rozvíjet dovednost naslouchat


. Cílem toho, když ve škole někdo mluví, není, aby ostatní nerušili, ale aby ho poslouchali. Jak to zařídit?

Máš co říct?
Ozvi se!


Blog slouží jako prostor pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci. Pokud máš nápad na příspěvek, pošli ho na cestinaexplicitne@gmail.com.

KONTAKT

Na učení mě baví sledovat samotný jeho proces, protože v něm dochází ke změně přemýšlení nebo pohledu na svět. Nejvíc se mi líbí okamžik, kdy se při učení někomu změní svět po tom, co něco dokáže, někde se překoná, něco se naučí, něco si uvědomí. Explicitní výuka mi otevřela prostor přesně toto ve třídě zažívat. Proto sdílím některé ze svých kroků na této cestě, a to nikoliv jako návod k řešení, ale spíše jako průběžnou zprávu o víceméně úspěšném hledání. Za zpětnou vazbu a diskuzi na blogu nebo na emailu budu rád. Pište na cestinaexplicitne@gmail.com. O větších změnách na webu dávám průběžně vědět na Facebooku.

Něco málo o mně a o mém učení