Jak (ne)pomáhám žákům ohroženým neúspěchem

Při reflexi mám občas v hlavě z hodiny živé obrazy některých svých žáků. Dívka, co dostala v pololetí čtyřku a u mě v hodině se nyní maluje. Žák, který si v učení tolikrát zažil neúspěch, že se rozhodl, že už se do učení vůbec nepustí, a v hodině si proto kreslí, aniž by poslouchal. Skupinka, která místo dělání cvičení probírá vztahy …

Jak na začátky hodin

První žáci, které jsem začal učit češtinu explicitně si příliš nevěřili. Z různých důvodů se domnívali, že složitou pravopisnou látku nemohou zvládnout. Volil jsem proto začátky hodin, ve kterých mi šlo především o to, aby si žáci zažili úspěch: rozložil jsem dovednost z cíle hodiny na co nejmenší jednotky a v úvodu hodiny s pomocí …

Psaní krok po kroku

Psaní je disciplína, která se většinou zadá. Napiš úvahu, napiš esej. Méně často už se psaní vyučuje. Přitom jde o komplexní dovednost, na kterou se i jako učitelé češtiny musíme mnohdy soustředit. Naši žáci se nenaučí psát jen proto, že jim budeme pořád dokola zadávat úkoly na psaní. Jde o dovednost, kterou musíme explicitně a …

Jak rozvíjet naslouchání

Mezi řadou učitelů a žáků existuje nepsaná domluva, kterou by šlo shrnout následovně: „nebudeš rušit a nemusíš pracovat“. Žáci, kteří neruší, si pak mohou v hodině kreslit nebo koukat z okna a nemusí dávat pozor, protože v těchto chvílích neruší učitelův výklad. Zároveň se přitom ale také neučí. Neustálé zaměření pozornosti na učení je jedním ze základních předpokladů …

Recenze aneb jak na psaní

S koncem školního roku bych rád nabídl sekvenci hodin, která mi v rámci češtiny pomohla podpořit čtenářství a naučila děti lépe psát. Celou sekvenci naleznete zde, tento blogový příspěvek popisuje, v jakém kontextu jsem ji učil a proč jsem ji učil právě takto. Co předcházelo: V rámci projektového dne jsme s dětmi vytvořili vlastní recenzní …

Výkon versus učení

Kdyby nás někdo vyzval, abychom si představili ideální hodinu, řadě z nás se vybaví následující obraz: všichni žáci téměř bezchybně zdolávají jedno gradované cvičení za druhým. Zažívají si přitom úspěch, takže si v cvičeních volí stále těžší úrovně, a aniž by to tušili, dostanou se před koncem hodiny v látce na expertní úroveň, když dokáží řešit úlohy, které …

5 praktických tipů do explicitních hodin

Během učení si vedu reflektivní deník, takže když vyzkouším nějaký nový nástroj, sleduji, jaký dopad má na žáky. Některé nástroje pak přestanu využívat, jiné se naopak stávají součástí mé každodenní praxe. Zde je pět vychytávek, které se mi osvědčily v minulém školním roce. Neznamená to, že sednou každému, ale třeba se vám nějaký z nich zalíbí. TIP …

Úvaha o jedné z překážek demokracie ve školním prostředí

Slovník spisovného jazyka českého definuje demokracii jako „způsob vedení a práce, při kterém je zaručena účast a vliv celého kolektivu“. Toto vymezení je nepochybně platné rovněž pro školní prostředí, přičemž mým cílem je zaměřit se na to, co vytvoření demokracie v tomto smyslu ve škole brání. Prvním náznakem problematičnosti demokracie ve škole je skutečnost, že přes …